Спадковість і рак

Спадковість і рак

З метою раннього виявлення онкологічних захворювань, раннього і якісного їх лікування, необхідно мати інформацію про свою родинну захворюваність на онкологічні захворювання (а саме, на рак), відповідально ставитись до профілактичних оглядів та при підозрі на будь-яке захворювання обов’язково порадитись з лікарем.

Існує декілька теорій виникнення онкологічних захворювань:

  • вірусна,
  • радіаційна,
  • генетична (спадкова),
  • вплив несприятливих екологічних факторів,
  • мультифакторна

Так, однією із теорій виникнення раку є теорія спадковості. Дана теорія визнається не всіма провідними фахівцями-онкологами, але, безперечно, має місце на життя. Тим більше, що дані статистики також свідчать на її користь. Відомо, що виникнення раку молочної залози до 15% має спадковий характер, групи таких злоякісних захворювань, як лейкози та злоякісні лімфоми також має спадкову схильність.

У дітей генетичні фактори виникнення онкологічних захворювань мають дещо інший зміст. До 80% злоякісних новоутворень у дітей є пухлинами ембріонального походження. Виникають такі пухлини внаслідок так званої «помилки розвитку ембріональної клітини». До таких пухлин належать: нефробластома (пухлина Вільмса), нейробластома, рабдоміосаркома, гепатобластома, ретинобластома та інші. Більшість цих пухлин виникає у перші п’ять років життя.

Однак, потрібно пам’ятати, що виникнення онкологічних захворювань, насамперед, пов’язане із способом життя самої людини, шкідливими умовами праці, шкідливими звичками, тощо.

Тому очевидним є той факт, що найбільш актуальною є мультифакторна теорія виникнення раку.

The Latest

To Top