Онкомаркери

Онкомаркери

Онкомаркери дають реальну можливість ранньої діагностики раку, в тому числі на нульовій стадії, при виникненні рецидивів та у випадках, коли пухлина настільки маленька, що іншими методами діагностивати її неможливо.

Онкомаркери — це білки, що виробляються клітинами різних пухлин. Пухлина продукує особливі речовини, які за своїми властивостями сильно відрізняються від нормальних речовин організму або виробляються в кількості, що значно перевищують норму. Виявлення цих речовин і лежить в основі аналізів на онкомаркери.

В нормі онкомаркери виробляють клітини ембріона. Вміст онкомаркерів в крові дорослої людини — сигнал пухлинного захворювання організму. Статистика свідчить, що останнім часом все частіше і частіше лікарі знаходять онкомаркери раку крові молодих і літніх людей і навіть дітей. Погіршується екологічна обстановка, різні хвороби послаблюють наш імунітет, ми самі підриваємо наше здоров’я шкідливими звичками і, як результат, — дивовижне зростання кількості онкологічних захворювань.

Виявити ракові антигени на ранніх стадіях можна, зробивши на онкомаркери аналізи крові. Поряд з іншими методами дослідження, онкомаркери дають вашому лікареві додаткову інформацію про наявність або відсутність пухлини в організмі. Якщо пухлина є, серія аналізів на онкомаркери дає відповідь про ефективність проведеного лікування.

Так, багатьом чоловікам після 35 років хоча б 1 раз в рік рекомендується здавати аналіз на PSA, щоб виключити можливість розвитку раку передміхурової залози, в який може перерости таке захворювання як, наприклад, аденома передміхурової залози.

Кожне злоякісне або доброякісне новоутворення виділяє свій, специфічний антиген раку. Різні пухлини продукують різні онкомаркери.

Найбільш часто для діагностики раку використовують наступні антигени (онкомаркери) в крові хворого людини:

Альфа-фетопротеїн (AFP) — підвищується у 2/3 пацієнтів з гепатоцелюлярним раком (рак печінки). Нормальна концентрація — менше 20нг/мл. Рівень AFP підвищується з ростом пухлини. Крім того, AFP підвищується при гострих і хронічних гепатитах (рідко більше 100 нг/мл), деяких видах раку яєчників і яєчок (в 5% випадків).

Бета-2-мікроглобулін (B2M) — підвищується при множинній мієломі і деяких видах лімфом (пухлини кісткового мозку і кровотворної системи). Його визначення грає важливу роль в оцінці прогнозу виживання — при рівні вище 3 нг\мл прогноз погіршується.

СA 15-3, CA 27.29 — є маркерами раку молочної залози. Вони підвищуються незначно (менше 10%) на ранніх стадіях захворювання. При прогресуванні пухлини ступінь підвищення цих онкомаркерів досягає 75% і більше. Можливе підвищення даних онкомаркерів і при інших видах пухлин.

CA 125 — стандартний маркер раку яєчників. Більше 90% пацієнтів, які страждають даним захворюванням, мають рівень CA 125 більше 30Од/мл, а тому цей маркер використовували як скринінговий (повсюдний) метод діагностики. Однак, надалі було виявлено, що така концентрація СА125 виявляється і у багатьох здорових жінок, а також у жінок з ендометріозом.

CA 72-4, LASA-P — маркери раку яєчників та пухлин шлунково-кишкового тракту.

CA 19-9 — маркер раку підшлункової залози, частіше використовується у контролі його лікування. Ненормальним рівнем вважають показник вище 37ОД/мл. CA 19-9 може підвищуватися при деяких видах раку кишечника, раку жовчних проходів.

Карціноідоембріональний антиген (CEA) — онкомаркер раку прямої кишки, але може використовуватися в оцінці раку легенів і молочних залоз, а також іншої локалізації (щитовидної залози, печінки, сечового міхура, шийки матки, підшлункової залози), і навіть у здорових курців. Саме тому даний маркер віднесено до розряду неспецифічних онкомаркерів. Ненормальним рівнем вважають значення вище 5МО/мл. І все ж, найбільш часто CEA використовується для підтвердження виявленого іншими методами раку прямої кишки.

Хромогранін А — продукується пухлинами, що виходять із клітин нервової та ендокринної систем.

Сироватковий гаммаглобулін — часто виявляється при пухлинах кісткового мозку (наприклад, множинної мієломі, макроглобулінемія). Проте діагноз повинен бути підтверджений біопсією кісткового мозку.

Сироватковий Her-2/neu — найчастіше використовується для оцінки прогнозу раку молочних залоз. При його рівні більше 450fmol/ml слід очікувати найгіршої відповіді на хіміотерапію і менш сприятливий прогноз для виживання.

NMP22 — специфічний білок, виявляється при раку сечового міхура. Його найчастіше визначають для контролю ефективності лікування, нерідко замість інструментальної діагностики (цистоскопії).

Нейрон-специфічна енолаза (NSE) — в ряді випадків використовують в оцінці стану пацієнтів з раком легенів і пухлинами, що виходять із нервової та ендокринної тканини.

Простата-специфічний антиген (PSA) — маркер ранніх стадій раку простати і інших захворювань передміхурової залози. Негативним результатом вважається PSA менше 4нг/мл. На користь раку простати вказує рівень PSA вище 10нг/мл. Значення PSA від 4 до 10нг/ мл вважається проміжним результатом. Пацієнтам, які мають такі рівні PSA, показано проведення біопсії простати. Крім раку простати, PSA підвищується у пацієнтів з доброякісною гіперплазією передміхурової залози, у літніх людей. У таких випадках корисним є вимір вільного (не зв´язаного з білками крові) PSA. Якщо його рівень становить понад 25% від загального PSA, вірогідність раку простати не велика. Крім того, PSA є чутливим тестом в оцінці якості лікування. Після хірургічного видалення або променевої терапії рівень PSA повинен бути нульовим. Зростання цього показника після лікування свідчить про рецидив захворювання.

S-10, TA-90 — онкомаркери раку шкіри (меланоми). У більшості випадків їх рівень підвищується при наявності метастазів.

Тиреоглобулін — білок, що продукується залозами щитовидної залози і підвищується при багатьох її захворюваннях. Використовується як онкомаркер для ведення пацієнтів, що перенесли хірургічне видалення щитовидної залози з приводу раку. Підвищення тиреоглобуліну понад 10нг/мл є ознакою рецидиву пухлини.

Тканинний поліпептидний антиген (TPA) — специфічний маркер раку легенів.

Щоб результати аналізу на онкомаркери були достовірними, обов’язково проконсультуйтеся з Вашим лікарем і дотримуйтесь його рекомендацій.

The Latest

To Top